Zapraszamy Państwa do współpracy, oferujemy wysokiej jakości produkty, terminowe dostawy oraz konkurencyjne ceny.
Kontakt z nami: tel.: +48 12 263 73 27, tel.kom. +48 793 930 812, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

Użytkowanie przyrządów pomiarowych - by ważyć długo i dokładnie

» Prawidłowa obsługa wagi

Dokładność i powtarzalność wyników ważenia jest ściśle związana z miejscem zainstalowania wagi i jej obsługą. Każda waga to przede wszystkim precyzyjny przyrząd mierniczy i jako taki wymaga zachowania ostrożności, przestrzegania zasad oraz warunków użytkowania, a w szczególności:

 • Podłoże na którym ustawiamy wagę powinno być suche, poziome, równe i stabilne. W szczególności przy małych wagach które ustawimy na stole, nie należy ustawiać na żadnych miękkich podkładkach, matach itp.
 • Miejsce które przeznaczamy na wykonywanie pomiarów wagowych powinno być wolne od drgań, wstrząsów czy wibracji. Najlepszym miejscem na ustawienie urządzenia pomiarowego jest róg ścian bez okien.
 • Miejsce w którym instaluje się wagę powinno być wolne od przeciągów i dużych wahań temperatury.
 • Dopuszczalna temperatura pracy -10oC do + 40oC max wilgotność powietrza z reguły to 40-80% (nie stawiać przy wadze nawilżaczy powietrza, urządzeń nagrzewający powietrze czy innych źródeł ciepła).
 • Przed rozpoczęciem korzystania z wagi, podczas pierwszego ustawiania należy wagę wypoziomować. Poprawne wypoziomowanie wagi ma wpływ na rzetelność i powtarzalność wyników pomiarów. Wagę należy wypoziomować za każdym razem gdy przenosimy urządzenie w inne miejsce. Każda waga jest wyposażona w poziomnicę i regulowane nóżki służące do jej odpowiedniego wypoziomowania. W prawidłowo wypoziomowanej wadze pęcherzyk powietrza znajduje się w centralnym punkcie wskaźnika poziomu.
 • Należy przestrzegać zaleceń i danych technicznych wynikających z tabliczki znamionowej i instrukcji obsługi wagi. W szczególności należy przeszkolić i udostępnić dokumentację techniczną osobom odpowiedzialnym za obsługę urządzenia pomiarowego.
 • Podczas użytkowania wagi, ładunek należy kłaść zawsze płasko na środku wagi.
 • Nie należy przeciążać wagi stawiając na niej dużo większy ładunek niż wynosi max nośność wagi.
 • Nie należy zrzucać ładunku z dużej wysokości na wagę (W przypadku silnego uderzenia (np. na róg wagi) może nastąpić trwałe uszkodzenie czujnika tensometrycznego, poprzez zbyt duże punktowe przeciążenie.
 • Przed załadunkiem towaru należy sprawdzić czy waga wskazuje zero na wyświetlaczu.
 • Mimo iż wagi nie posiadają elementów podlegających zużyciu, zaleca się wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i wykonania kalibracji wagi certyfikowanymi wzorcami masy o odpowiedniej klasie dokładności. W przypadku wag technologicznych zaleca się wykonywanie przeglądu raz na dwa lata, w przypadku wag z legalizacja zgodnie z ustawą wagę należy obowiązkowo legalizować co 24 miesiące. W przypadku wag technologicznych (czyli tych nie podlegających ustawowej legalizacji), wzorcowanie urządzenia pomiarowego powinno odbywać się w regularnych odstępach czasu i przez cały okres jego użytkowania. Odnośnie wzorcowania wag nie istnieją żadne przepisy nakładające na użytkownika czasową kontrolę, jednak dla własnego bezpieczeństwa i wewnętrznej kontroli użytkownik powinien sam wyznaczyć takie okresy i zapisać je w swojej dokumentacji systemu zarządzania.
 • W przypadku uszkodzenia wagi lub stwierdzenia nieprawidłowości podczas ważenia, nie należy próbować naprawiać wagi we własnym zakresie. Samodzielna naprawa wiąże się z automatyczna utratą gwarancji lub w przypadku wag legalizowanych z utratą legalizacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy skontaktować się z serwisem.
 • Należy przewidzieć miejsce w którym zostanie umieszczony miernik wagowy. Miejsce powinno być dogodne dla obsługującego wagę oraz wyznaczone tak by nie można było przypadkowo uszkodzić miernika wagowego, np. podczas załadunku czy wyładunku. Przy każdej wadze umieszczona jest informacja o standardowej długości kabla pomiarowego łączącego pomost wagi z miernikiem wagowym. Informację tę należy sprawdzić przed planowaniem stanowiska pomiarowego. Na Państwa życzenie możemy dostarczyć wagi z dłuższym przewodem pomiarowym (opcja). W standardzie większość mierników jest przystosowana do ustawienia na stole, natomiast w ofercie znajdą Państwo również stojaki lub uchwyty ścienne do wygodnego zamocowania miernika.
 • Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie kabla pomiarowego, by nie uległ przypadkowemu uszkodzeniu, przecięciu czy przygnieceniu.
 • Należy również pamiętać podczas projektowania pomieszczenia że przy wagach legalizowanych miernik podłączony jest do pomostu na stałe. Nie ma możliwości rozłączenia miernika podczas instalacji wagi w miejscu użytkowania. Wagi legalizowana są bowiem odpowiednio zaplombowane podczas legalizacji wagi, a zerwanie lub uszkodzenie plomby wiąże się z automatyczną utratą legalizacji. Jest to szczególnie istotna informacja w przypadku gdy planują Państwo umieścić miernik w innym pomieszczeniu niż sama platforma.
 • Nie należy pozostawiać na wadze towaru na dłuższy czas (np. na noc).
 • Wagę należy utrzymywać w czystości, czyścić ją przy pomocy wilgotnej szmatki. Do czyszczenia zarówno pomostu jak i obudowy miernika nie należy stosować ostrych środków czyszczących mogących uszkodzić powierzchnię, nie wolno zeskrobywać zabrudzeń ostrymi narzędziami.
 • Przy dłuższym odłączeniu wagi od zasilania, po włączeniu odczekać ok. 20 minut pozwalając wadze dojść do stanu równowagi termicznej.

» Klika dobrych rad jak odpowiednio zabezpieczyć miejsce wagowe

 • Wyznacz na wagę określone miejsce przeznaczone tylko do ważenia.
 • Zwróć uwagę by waga nie stała w ciągu komunikacyjnym ( pośpiech, nieuwaga mogą spowodować np. najechanie na wagę wózka widłowego i w konsekwencji trwałe uszkodzenie czujnika tensometrycznego).
 • W przypadku gdy nie można pozwolić sobie na przeznaczenie osobnego pomieszczenia na wagę, zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie stron wagi które nie będą używane np. odbojnikami czy barierkami ochronnymi, a z których istnieje ryzyko przypadkowego najechania i uszkodzenia urządzenia.
 • Wagę o ile jest to możliwe należy ustawić w miejscu oddalonym od okna.
 • Napisz na dużej kartce, lub namaluj oznaczenie przed wagą z informacją o max nośności wagi.
 • Przy stanowisku pomiarowym umieść instrukcję obsługi tak by była dostępna w razie potrzeby.
Systemowe rozwiązania przeciwepidemiczne dla firm

Zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom i Klientom

Oferujemy szeroką gamę produktów do dezynfekcji i zachowania czystości nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu.

Firmy zainteresowane stałymi dostawami środków do dezynfekcji lub większymi ilościami odzieży jednorazowej zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, celem ustalenia warunków współpracy.

Profesjonalne środki do dezynfekcji

Środki do dezynfekcji małych i dużych powierzchni · Ściereczki antybakteryjne Morana · Dezynfekcja i pielęgnacja rąk

Jednorazowa odzież ochronna

Do zastosowania wszędzie tam gdzie wymagane są wysokie standardy higieniczne.

Fartuchy i komplety ochronne · czepki higieniczne · rękawiczki nitrylowe · maski higieniczne i FFP2

Do góry
 • strona główna
 • mapa strony
 • wyślij e-mail