program wagowy do rejestracji ważeń
Zapraszamy Państwa do współpracy, oferujemy wysokiej jakości produkty, terminowe dostawy oraz konkurencyjne ceny.
Kontakt z nami: tel.: +48 12 263 73 27, tel.kom. +48 793 930 812, e-mail: biuro@e-promo.com.pl
>
Aktualnie znajdujesz się tutaj > Strona Główna / Program wagowy

Program wagowy.

Oferujemy Państwu nie tylko wagi przemysłowe i magazynowe, ale również profesjonalny program wagowy umożliwiający ważenie, zapis, segregację oraz wizualizację wykonanych pomiarów za pomocą podłączonej wagi. Oprogramowanie posiada wiele funkcji pozwalających na sprawniejsze zarządzanie produktem, pokazując na bieżąco stan wagi oraz informacje o dokonanych ważeniach. Program wagowy prowadzi ewidencję kontrahentów, produktów i pomiarów zebranych z wagi. Oprogramowanie jest zabezpieczone kluczem USB, który musi pozostawać w porcie USB przez cały czas korzystania z programu. Program wagowy dostępny jest w czterech wersjach, do wyboru w zależności od potrzeb.

Program do obsługi wag
SmartScale

Profesjonalne oprogramowanie do wag pomostowych

Program wagowy umożliwiający ważenie, zapis, segregację oraz wizualizację wykonanych pomiarów za pomocą podłączonej wagi. Oprogramowanie posiada wiele funkcji pozwalających na sprawniejsze zarządzanie produktem, pokazując na bieżąco stan wagi oraz informacje o dokonanych ważeniach. Program wagowy prowadzi ewidencję kontrahentów, produktów i pomiarów. Oprogramowanie jest zabezpieczone kluczem USB, który musi pozostawać w porcie USB przez cały czas korzystania z programu.

Prosta rejestracja danych ważenia i wydruk kwitu wagowego

Hasło do uruchomienia wersji DEMO: KPZ

350 zł netto
Wersja STANDARD

Podstawowe funkcjonalności umożliwiające wykonywanie ważeń, wydruk kwitu wagowego, archiwizacja danych, współpraca w jedną wagą.

900 zł netto
Wersja PROFFESIONAL

Wszystkie funkcjonalności wersji Standard oraz możliwość podłączenia programu do trzech wag w tym samym czasie, generowanie raportów dla dowolnych danych, obsługa programu z poziomu administrator i operator.

1.800 zł netto
Wersja PREMIUM

wszystkie funkcjonalności wersji Professional z możliwością budowy dowolnej struktury danych, pracą w sieci, podglądu historii zmian ważenia.

2.400 zł netto
Wersja PREMIUM PLUS

Wszystkie funkcjonalności wersji Premium z możliwością obsługi kamer analogowych oraz IP, wykonywania zdjęć podczas zapisu ważenia oraz możliwością wydruku zdjęcia na kwicie ważenia.

100 zł netto

Port szeregowy RS 232 do mierników KPZ 52E-8, KPZ 52E-9-1, KPZ 51E-9-2, KPZ 56E-3

50 zł netto

Kabel miernik/komputer

Cennik ważny od 1 kwietnia 2021r. Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23 % VAT

Program do obsługi procesu ważenia - Smart Scale
Porównanie funkcjonalności poszczególnych wersji programu
Funkcjonalność Wersja
STANDARD
Wersja
PROFFESIONAL
Wersja
PREMIUM
Wersja
PREMIUM PLUS
Ilość mierników wagowych obsługiwanych w tym samym czasie przez program 1 2 dowolna ilość dowolna ilość
Obsługa wszystkich typów mierników wagowych firmy KPZ obsługa mierników wagowych obsługa mierników wagowych obsługa mierników wagowych obsługa mierników wagowych
Połączenie z miernikiem wagowym za pomocą RS232 oraz TCP/IP (w zależności od modelu) połączenie z miernikiem wagowym połączenie z miernikiem wagowym połączenie z miernikiem wagowym połączenie z miernikiem wagowym
Zarządzanie danymi ważenia
Podstawowy tryb ważenia z podaniem danych kontrahenta, nazwy produktu i notatek tryb ważenia tryb ważenia tryb ważenia tryb ważenia
Możliwość tworzenia nowych trybów ważenia zawierających dane trybu podstawowego oraz dodatkowe dwa pola słownikowe i informacyjne dodatkowe pola słownikowe i informacyjne dodatkowe pola słownikowe i informacyjne dodatkowe pola słownikowe i informacyjne
Możliwość tworzenia nowych trybów ważenia zawierających dowolną ilość danych (pól słownikowych i pól informacyjnych) tworzenie dowolnej ilości pól tworzenie dowolnej ilości pól
Możliwość tworzenia słowników danych wykorzystywanych podczas ważenia słowniki danych słowniki danych
Możliwość budowy dowolnej struktury danych budowa dowolnej struktury danych budowa dowolnej struktury danych
Profile użytkowników
Praca z programem na koncie użytkownika domyślnego (brak panelu logowania) praca bez logowania
Obsługa użytkowników programu Obsługa użytkowników programu Obsługa użytkowników programu Obsługa użytkowników programu
Obsługa uprawnień użytkowników Obsługa uprawnień użytkowników Obsługa uprawnień użytkowników Obsługa uprawnień użytkowników
Sieć
Praca w sieci Praca w sieci Praca w sieci
Obsługa kamer
Obsługa kamer (analogowych oraz IP) – podgląd kamer online oraz możliwość wykonywania zdjęć podczas zapisu ważenia Obsługa kamer
Automatyczne otwieranie okna podglądu kamer podczas otwarcia okna ważenia Obsługa kamer
Ważenie z funkcją zliczania elementów ważenie i zliczanie elementów ważenie i zliczanie elementów ważenie i zliczanie elementów ważenie i zliczanie elementów
Ważenie seryjne
Możliwość wykonania ważeń w seriach (seryjne ważenia) ważenia seryjne ważenia seryjne ważenia seryjne
Okno zarządzania seriami pomiarów ważenia seryjne ważenia seryjne ważenia seryjne
Lista ważeń
Dostęp do okna listy ważeń lista ważeń lista ważeń lista ważeń lista ważeń
Podgląd szczegółów danego ważenia na oknie listy ważeń szczegóły ważenia szczegóły ważenia szczegóły ważenia szczegóły ważenia
Możliwość edycji danych przypisanych do ważenia edycja danych ważenia edycja danych ważenia edycja danych ważenia edycja danych ważenia
Podgląd kwitu ważenia podgląd kwitu ważenia podgląd kwitu ważenia podgląd kwitu ważenia podgląd kwitu ważenia
Eksport kwitu ważenia do formatu pdf, rtf, jpeg eksport kwitu ważenia eksport kwitu ważenia eksport kwitu ważenia eksport kwitu ważenia
Możliwość usuwania ważeń na oknie listy ważeń usuwanie ważeń usuwanie ważeń usuwanie ważeń usuwanie ważeń
Przedstawienie wykonanych ważeń w postaci tabelarycznej oraz na wykresie tabelaryczna lub graficzna prezentacja ważeń tabelaryczna lub graficzna prezentacja ważeń tabelaryczna lub graficzna prezentacja ważeń tabelaryczna lub graficzna prezentacja ważeń
Eksport listy ważeń do pliku txt i csv Eksport listy ważeń Eksport listy ważeń Eksport listy ważeń Eksport listy ważeń
Eksport listy ważeń do formatu MS Excel Eksport listy ważeń Eksport listy ważeń Eksport listy ważeń
Zapis wykresu (listy ważeń) do formatu bmp zapis wykresu zapis wykresu zapis wykresu zapis wykresu
Wyszukiwarka ważeń wyszukiwarka ważeń wyszukiwarka ważeń wyszukiwarka ważeń wyszukiwarka ważeń
Możliwość filtrowania i sortowania elementów w tabelach sortowanie ważeń sortowanie ważeń sortowanie ważeń sortowanie ważeń
Podgląd historii zmian danego ważenia podgląd historii podgląd historii
Podgląd zdjęć z danego ważenia w oknie listy ważeń podgląd zdjęć z danego ważenia
Kwit wagowy
Funkcja automatycznego drukowania kwitu po zakończonym ważeniu drukowanie kwitu ważenia drukowanie kwitu ważenia drukowanie kwitu ważenia drukowanie kwitu ważenia
Wydruki w trybie graficznym i tekstowym drukowanie kwitu ważenia drukowanie kwitu ważenia drukowanie kwitu ważenia drukowanie kwitu ważenia
Możliwość drukowania logo na kwicie ważenia (w trybie graficznym) logo na kwicie ważenia logo na kwicie ważenia logo na kwicie ważenia logo na kwicie ważenia
Dwa tryby druku kwitu ważenia (automatyczny i na życzenie operatora wagi) tryby wydruku kwitu wagowego tryby wydruku kwitu wagowego tryby wydruku kwitu wagowego tryby wydruku kwitu wagowego
Narzędzie do zmiany wyglądu kwitów wagowych narzędzia do zmiany wyglądu kwitów wagowych narzędzia do zmiany wyglądu kwitów wagowych narzędzia do zmiany wyglądu kwitów wagowych narzędzia do zmiany wyglądu kwitów wagowych
Możliwość wydruku zdjęcia na kwicie ważenia wydruk zdjęcia na kwicie wagowym
Generowanie raportów
Dostęp do generatora raportów generator raportów generator raportów generator raportów
Eksport raportów do formatu pdf, rtf, jpeg, xls eksport raportów eksport raportów eksport raportów
Zapis szablonów raportów zapis raportów zapis raportów zapis raportów
Funkcja zmiany nazwy oraz usuwania szablonów raportów funkcja zmiany raportów funkcja zmiany raportów funkcja zmiany raportów
Bezpieczeństwo danych
Narzędzie do archiwizowania bazy danych oraz przenoszenia konfiguracji na inny komputer archiwizowanie danych ważenia archiwizowanie danych ważenia archiwizowanie danych ważenia archiwizowanie danych ważenia
Funkcja zamykania aplikacji chroniona hasłem ohrona hasłem ohrona hasłem ohrona hasłem ohrona hasłem
Funkcja minimalizacji aplikacji chroniona hasłem ohrona hasłem ohrona hasłem ohrona hasłem ohrona hasłem
Licencja
Możliwość utworzenia tylko jednego zestawu danych licencyjnych zestaw danych licencyjnych
Możliwość utworzenia dowolnie wielu zestawów danych licencyjnych zestaw danych licencyjnych zestaw danych licencyjnych zestaw danych licencyjnych
Konsola SQL konsola SQL konsola SQL
Ogólne
Możliwość podawania wartości tary na oknie ważenia podawanie TARY podawanie TARY podawanie TARY podawanie TARY
Funkcja tarowania miernika wagowego (tylko dla wybranych modeli wag) funkcja Tarowania funkcja Tarowania funkcja Tarowania funkcja Tarowania
Funkcja zerowania miernika wagowego (tylko dla wybranych modeli wag) funkcja Zerowania funkcja Zerowania funkcja Zerowania funkcja Zerowania
Funkcja obsługi pamięci alibi (tylko dla wybranych modeli wag) funkcja pamięci Alibi funkcja pamięci Alibi funkcja pamięci Alibi funkcja pamięci Alibi
Możliwość wykonywania ważeń w trybie „PRINT” (tylko dla wybranych modeli wag) ważenia w trybie Print ważenia w trybie Print ważenia w trybie Print ważenia w trybie Print
Możliwość zmiany typu ważenia dla danej wagi na oknie ważenia zmiana typu ważenia zmiana typu ważenia zmiana typu ważenia zmiana typu ważenia
Wyszukiwarki przyrostowe dla słowników danych na oknie ważenia wyszukiwarki przyrostowe wyszukiwarki przyrostowe wyszukiwarki przyrostowe wyszukiwarki przyrostowe
Możliwość dodawania danych do słowników z poziomu okna ważenia dodanie danych do słowników dodanie danych do słowników dodanie danych do słowników dodanie danych do słowników
Możliwość zarządzania danymi słownikowymi (dodawanie, usuwanie, edycja) zarzadzanie danymi słownikowymi zarzadzanie danymi słownikowymi zarzadzanie danymi słownikowymi zarzadzanie danymi słownikowymi
Praca w trybie pełnoekranowym praca w trybie pełnoekranowym praca w trybie pełnoekranowym praca w trybie pełnoekranowym praca w trybie pełnoekranowym
Możliwość ustawienia separatora danych w eksportowanych plikach w formacie txt i csv separator danych separator danych separator danych separator danych
Możliwość zmiany wymiarów elementów na oknie ważenia zmiana elementów okna ważenia zmiana elementów okna ważenia zmiana elementów okna ważenia zmiana elementów okna ważenia
Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla wyświetlanych wartości na oknie ważenia zmiana rozmiarów czcionki zmiana rozmiarów czcionki zmiana rozmiarów czcionki zmiana rozmiarów czcionki
Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla jednostki masy na oknie ważenia zmiana rozmiarów czcionki dla jednostki masy zmiana rozmiarów czcionki dla jednostki masy zmiana rozmiarów czcionki dla jednostki masy zmiana rozmiarów czcionki dla jednostki masy
Wersja językowa: polska, angielska i niemiecka wersja językowa wersja językowa wersja językowa wersja językowa
zrzuty z ekranów programu wagowego - możliwości

GALERIA ZDJĘĆ

Zrzuty z ekranu programu do obsługi wagi magazynowych Smart Scale

Panel główny
A-możliwość umieszczenia logo firmy, B-Dane firmy, C-Lista i wartości atrybutów ważenia, D-podstawowe dane o ważeniu
Licencja
A-pasek narzędziowy listy ważeń, B-panel wyszukiwarki ważeń, C-lista ważeń, D-panel szczegółów zaznaczonego ważenia
Ustawienia dotyczące wydruku ważenia
A-panel z wartością masy i jednostki, B-panel statusu połączenia z miernikiem wagowym, C-lista z wyborem typu ważenia i przyciskiem odświeżania, D-lista atrybutów wybranego typu ważenia z przyciskami wyszukiwania i dodawania wartości, E-przycisk wykonywania ważeń
A-panel z podstawowymi informacjami o ważeniu, B-typ ważenia, C-lista wartości atrybutów ważenia z przyciskami wyszukiwania, dodawania i edycji wartosci elementów
A-główny pasek narzędziowy, B-pasek narzędzowy wykresu, C-obszar wykresu, D-legenda
termin legalizacji wagi

Legalizacja wag nieautomatyczych

Terminy ważne dla użytkownika:

Informujemy iż zgodnie z prawem obowiązek poddawania wagi legalizacji ponownej spoczywa na jej użytkowniku

  • Termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności: 2 lata
  • Okres ważności legalizacji ponownej: 25 miesięcy

źródło: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Głównego Urzędu Miar - www.gum.gov.pl

Systemowe rozwiązania przeciwepidemiczne dla firm

Zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom i Klientom

Oferujemy szeroką gamę produktów do dezynfekcji i zachowania czystości nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu.

Firmy zainteresowane stałymi dostawami środków do dezynfekcji lub większymi ilościami odzieży jednorazowej zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, celem ustalenia warunków współpracy.

Profesjonalne środki do dezynfekcji

Środki do dezynfekcji małych i dużych powierzchni · Ściereczki antybakteryjne Morana · Dezynfekcja i pielęgnacja rąk

Jednorazowa odzież ochronna

Do zastosowania wszędzie tam gdzie wymagane są wysokie standardy higieniczne.

Fartuchy i komplety ochronne · czepki higieniczne · rękawiczki nitrylowe · maski higieniczne i FFP2

  • strona główna
  • mapa strony
  • wyślij e-mail
Do góry