Zapraszamy Państwa do współpracy, oferujemy wysokiej jakości produkty, terminowe dostawy oraz konkurencyjne ceny.
Kontakt z nami: tel.: +48 12 263 73 27, tel.kom. +48 793 930 812, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

Wszystkie wagi produkujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o Miarach

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - O systemie oceny zgodności

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmianiające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Legalizacja wag nieautomatyczych

Terminy ważne dla użytkowników, którzy zakupili wagę z legalizacją:

Informujemy iż zgodnie z prawem obowiązek poddawania wagi legalizacji ponownej spoczywa na jej użytkowniku

  • Termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności:
  • 3 lata (liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana)
  • Okres ważności legalizacji ponownej:
  • 25 miesięcy (liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana)

źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z późn. zm.).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Głównego Urzędu Miar - www.gum.gov.pl

Do góry
  • strona główna
  • mapa strony
  • wyślij e-mail