Zapraszamy Państwa do współpracy, oferujemy wysokiej jakości produkty, terminowe dostawy oraz konkurencyjne ceny.
Kontakt z nami: tel.: +48 12 263 73 27, tel.kom. +48 793 930 812, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

Wszystkie wagi produkujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o Miarach

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o Miarach (Dz.U. 2021r. poz. 2068)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. - O systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016r. poz.542 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz.U. 2016 poz. 815)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. 2017 poz. 885)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759)

termin legalizacji wagi

Legalizacja wag nieautomatyczych

Terminy ważne dla użytkownika:

Informujemy iż zgodnie z prawem obowiązek poddawania wagi legalizacji ponownej spoczywa na jej użytkowniku

  • Termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności: 2 lata
  • Okres ważności legalizacji ponownej: 25 miesięcy

źródło: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Głównego Urzędu Miar - www.gum.gov.pl

Do góry
  • strona główna
  • mapa strony
  • wyślij e-mail