Zapraszamy Państwa do współpracy, oferujemy wysokiej jakości produkty, terminowe dostawy oraz konkurencyjne ceny.
Kontakt z nami: tel.: +48 12 263 73 27, tel.kom. +48 793 930 812, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

Regulamin korzystania z serwisów internetowych wagimagazynowe.com.pl oraz wagimedyczne.pl

» Regulamin serwisu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży przemysłowych urządzeń do pomiaru masy, analizatorów składu ciała, medycznych urządzeń wagowych oraz oprogramowania wagowego za pośrednictwem serwisów internetowych prowadzonych pod adresami: wagimagazynowe.com.pl oraz wagi-medyczne.pl
 2. Prowadzącym serwis internetowy wagimagazynowe.com.pl jest firma e-promo Ewa Jamrozik z siedzibą przy ul. Przemiarki 23a, 30-384 Kraków, NIP: PL6781317596, REGON: 120846563 (dalej: Sprzedawca).
 3. Sprzedawca świadczy usługi wyłącznie na terytorium Polski.
 4. Zawartość serwisu internetowego, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy bądź innych uprawnionych podmiotów.

§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Do korzystania z serwisów internetowych wagimagazynowe.com.pl oraz wagi-medyczne.pl nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) nabywcy. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez nabywcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. Strony internetowe wagimagazynowe.com.pl oraz wagi-medyczne.pl wykorzystują pliki cookie. Do prawidłowego działania strony konieczne jest wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w serwisach internetowych podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość netto w przypadku cen podanych na poszczególnych kartach produktu (każda karta z cenami netto zawiera opis „Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23 % VAT”, natomiast na formularzu zamówienia podano cenę netto oraz cenę brutto (zawierają odpowiedni podatek VAT, cła i inne należności publicznoprawne). W tabelach cenowych podano także (zaznaczone na czerwono) ceny promocyjne netto poszczególnych towarów, obowiązują one przy 100% przedpłacie na podstawie wystawionej po złożeniu zamówienia faktury proforma. W serwisie wagi-medyczne.com.pl wszystkie ceny podano w wartosciach brutto. Na formularzu zamówienia można wybrać większą ilość sztuk danego towaru, które na samej karcie zamówienia nie zostaną przeliczone, podana jest tam cena netto i brutto z 1 szt. Odpowiednio wyliczona wartość uwzgledniająca zamówioną ilość sztuk zostanie przesłana na potwierdzeniu zamówienia. Większość produktów znajdujących się na stronie dostarczana jest do Klienta bez opłat, każdy produkt który podlega darmowej dostawie posiada stosowną informację „transport na terenie kraju – GRATIS” na karcie produktu oraz na formularzu zamówienia. Towary które nie podlegają darmowej dostawie posiadają stosowną informację o koszcie przesyłki na karcie produktu oraz w formularzu zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu (o ile są) są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi lub rozmiaru towaru lub regionu przesyłki.
 2. Dokonanie zakupu w serwisach internetowych możliwe jest po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia, klikając w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie można złożyć również w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@e-promo.com.pl lub tradycyjnej formie papierowej, wysyłając zamówienie na adres siedziby firmy. W zamówieniu należy podać dane wybranego urządzenia wagowego, dane do faktury oraz dostawy jak również dane kontaktowe osoby zamawiającej. Zamówienie może również być zrealizowane na podstawie wcześniej złożonej oferty przez firmę e-promo, w takim przypadku należy w zamówieniu powołać się na numer oferty.
 3. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest podanie przez nabywcę poprawnych danych: w formularzu zamówienia w serwisie internetowym wagimagazynowe.com.pl, w wysłanym e-mailu lub tradycyjnej formie papierowej. Przedsiębiorca dokonujący zakupu zobowiązany jest podać następujące dane: pełna nazwa firmy, adres, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nr NIP oraz dane do wysyłki towaru i osoby kontaktowej jeżeli jest inny od danych do fakturowania. W przypadku konsumentów, nabywca jest zobowiązany do podania następujących danych: dane osoby kontaktowej, imię i nazwisko, adres do wysyłki towaru, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach serwisu internetowego, w szczególności podczas składania zamówienia towaru lub anulacji zamówienia.

§ 4 UDZIELENIE ZGODY NA WYSYŁANIE INFORMACJI MARKETINGOWYCH

 1. Na formularzu zamówienia istniej możliwość zapisana adresu mailowego na listę wysyłkową okresowych informacji marketingowych wysyłanych przez firme e-promo. Są to informacje o nowościach, promocjach i inne informacje związane z ofertą prezentowana na stronie.
 2. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili. Do cofnięcia zgody na newsletter wystarczy wysłanie oświadczenia o wypisaniu z listy wysyłkowej na adres: biuro@e-promo.com.pl.
 3. Przekazane adresy mailowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez firmę e-promo w celach marketingowych i nie są przekazywane w żadnej formie osobom trzecim.

§ 5 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia towaru nabywca dokonuje przez wejście na formularz zamówienia wybranego produktu, wypełnieniu formularza danymi do faktury i dostawy oraz kliknięcie przycisku ”Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Na formularzu zamówienia znajdują się też możliwe do wyboru dodatkowo płatne akcesoria do wag, wybór ilości oraz opcje wyboru sposobu płatności.
 2. W celu złożenia zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” które jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy nabywcą, a Sprzedawcą. Zamówienie złożone za pośrednictwem serwisu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Po wysłaniu zamówienia na podany adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, obejmujące: cenę netto i brutto zamówionego towaru wraz ceną zamówionych akcesoriów, koszty jego dostarczenia (o ile są), dane do faktury oraz dostawy, informację o wybranej formie zapłaty, informację o planowanym terminie realizacji, a w przypadku wybranej formy płatności - 100% przedpłaty – faktura proforma (w przypadku przedsiębiorców). W przypadku konsumentów jeżeli została wybrana forma płatności „przedpłata” zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia z danymi nr konta do dokonania przedpłaty. Na potwierdzeniu zamówienia przedstawione są całkowite koszty, które nabywca zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru (o ile są). Potwierdzenia zamówienia są wysyłane w godzinach pracy firmy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Potwierdzenia zamówienia nie są wysyłane z automatu.
 4. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
 5. Na podany adres mailowy zostaną również przesłane informacje o potwierdzeniu wpłaty za towar (w przypadku faktury proforma) oraz informacje o wysłanym towarze.
 6. Nabywca ma prawo anulować zamówienie w przypadku wybranej formy płatności „przedpłata” do czasu zapłaty ceny i rozpoczęcia jego realizacji. W takiej sytuacji nabywca powinien jak najszybciej skontaktować się elektronicznie ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: biuro@e-promo.com.pl
 7. Jeśli, po złożeniu przez nabywcę zamówienia, w tym obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym nabywcę na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia. W zależności od sytuacji możliwe jest wtedy całkowite anulowanie zamówienia przez Klienta, anulowanie zamówienia w części w której realizacja zamówienia jest niemożliwa lub ustalenie terminów realizacji i dostawę zamówienia w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z dostawa towary w osobnych paczkach.
 8. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną fakturę VAT za zakupiony towar na podany adres e-mail po jego wysłaniu. W przypadku konsumentów faktura VAT wysyłana jest razem z towarem.

§ DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, w przypadku odbioru osobistego (o ile istnieje taka możliwość) w godzinach od 10:00 do 17:00 lub później po telefonicznym ustaleniu godziny.
 2. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez nabywcę w trakcie zamawiania towarów.
 3. Koszty dostawy (o ile są) ponosi nabywca. Koszty dostawy doliczane są do wartości zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia w zależności od towaru jest różny. Przybliżone terminy wysyłki danego towaru są podane na każdej karcie. Czas realizacji biegnie od dnia wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia, a w przypadku przedpłaty od dnia zaksięgowania wpłaty na podstawie przesłanej faktury proforma lub potwierdzenia zamówienia. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Należy pamiętać że do terminu wysyłki należy doliczyć czas, jaki jest potrzebny firmie kurierskiej na dostawę wagi - zwyczajowo 2-3 dni roboczych.
 5. Przesyłki z towarem dostarczane są przez różnie firmy kurierskie. W przypadku dużych wag przemysłowych zamawianych przez przedsiębiorców towar dostarczany jest firmą kurierską DAHSER lub Kuehne+Nagel. Natomiast małe wagi przemysłowe jak również mniejsze wagi konsumenckie dostarczane są przez firmę kurierską o nazwie GLS lub mogą zostać odebrane osobiście przez nabywcę w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu. Termin dostawy paczki jest różny w zależności od kuriera oraz miejsca doręczenia. W większości przypadków paczki są dostarczane na drugi dzień od daty wysyłki, nie mniej jednak należy pamiętać że termin może się wydłużć od 2-3 dni (zwłaszcza w okresach wakacyjnych czy świątecznych).
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem nabywca powinien sprawdzić przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. Na dowód uszkodzenia przesyłki nabywca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody wraz z kurierem w momencie odmowy odbioru przesyłki. Powyższe uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania.
 7. Możliwości zapłaty za towar są różnie w zależności od typu towaru. Możliwości sposobu zapłaty są podane bezpośrednio na formularzu zamówienia danego towaru. W zależności od typu towaru można wybrać następującą formę płatności:
  • płatność za pobraniem u kuriera,
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku dokonany przed wysyłką lub odbiorem osobistym towaru na podstawie przesłanego potwierdzenia zamówienia i karty z danymi do przelewu,
  • gotówkę przy odbiorze towaru.
 8. Zapłata ceny towaru następuje w sposób wskazany przez nabywcę w formularzu zamówienia.
 9. Potwierdzenie zamówienia oraz faktury proforma będą przekazane nabywcy w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

§ 7 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Nabywca będący konsumentem, który zawarł umowę poprzez serwis internetowy, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zamówionego towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak jego użycie nie jest obowiązkowe.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres: biuro@e-promo.com.pl.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Punkt dotyczy wszystkich wag magazynowych dostępnych na stronie wagimagazynowe.com.pl, których zamówienie polega na indywidualnym doborze spośród oferowanych parametrów technicznych takich jak: nośność, działka, wielkości pomostu, wersja z legalizacją czy wersja technologiczna itp. Tym samym wszystkie wagi magazynowe zamawiane przez stronę wagimagazynowe.com.pl są produkowane na zamówienie Klienta wg zamówionych parametrów technicznych.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca informuje, że lit. e powyżej stosuje w szczególności do szczoteczek do zębów, które po otwarciu opakowania nie mogą być zwracane, ze względów higienicznych.
 4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, nabywca będący konsumentem zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nabywca odstąpił od umowy, na adres Sprzedawcy.
 5. Zwrot wszystkich dokonanych w związku z umową przez nabywcę płatności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszt odesłania zwracanego towaru.
 7. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, ponosi nabywca.

§ 8 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem nabywcy, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje składane przez nabywców rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. W przypadku stwierdzenia przez nabywcę wady fizycznej lub prawnej towaru, powinien on poinformować o tym fakcie Sprzedawcę na adres e-mail: biuro@e-promo.com.pl lub na piśmie na adres firmy, opisując w szczególności: swoje dane personalne, w tym adres pocztowy lub e-mail przeznaczony do prowadzenia korespondencji w sprawie reklamacji, zaistniałe wady, przedmiot, którego one dotyczą, podając szczegóły transakcji zakupu, jak również określając żądanie oraz nr faktury VAT lub paragonu.
 3. Nabywca, który zgłasza reklamacje, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę towaru, o czym nabywca zostanie poinformowany niezwłocznie na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Na znajdujące się w serwisie towary udzielana jest gwarancja odpowiedniego producenta lub dystrybutora (informacja o długości gwarancji znajduje się na każdej karcie produktu). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma e-promo Ewa Jamrozik z siedzibą przy ul. Przemiarki 23a, 30-384 Kraków, NIP: PL6781317596, REGON: 120846563.
 2. W celu weryfikacji, zmiany lub prośby o usunięcie z bazy danych prowadzonych przez administratora danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając stosowną prośbę na adres: e-promo Ewa Jamrozik ul. Przemiarki 23a, 30-384 Kraków lub poprzez pocztę elektroniczną wysyłając e-mail na adres: biuro@e-promo.com.pl
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe nabywców wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych usług. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Art. 6 ust.1, lit.b - Dane osobowe będę przetwarzane w celu dokonania niezbędnych czynności do wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 4. W przypadku zaznaczenia zgody na newsletter (która jest dobrowolna) sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe w celach informacyjno-marketingowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Art. 6 ust.1, lit. a. Dane adresów e-mail zapisanych na listę mailingową będą wykorzystywane tylko przez Sprzedawcę i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Zgodę taką można w każdej chwili odwołać wysyłając informacje na adres: biuro@e-promo.com.pl
 5. Dane osobowe nabywcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 6. Sprzedawca zapewnia nabywcy realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , w szczególności nabywca ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • dokonania zmian swoich danych osobowych – samodzielnie w przypadku utworzenia konta Klienta na platformie sklepu internetowego lub w formie pisemnej (tradycyjnej lub elektronicznej) u administratora danych osobowych,
  • cofnięcia lub ograniczenia raz wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjno –marketingowych przez pisemne zgłoszenie pocztą tradycyjną lub elektroniczną,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – z wyłączeniem sytuacji gdy na administratorze ciąży obowiązek nałożony przez inne prawne uregulowania np. wynikające z ustawy o rachunkowości (czyli w przypadku dokonania u administratora zakupu towarów),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych.
 7. Terminy usunięcia danych osobowych
  • Dane osobowe które są wykorzystywane do realizacji umowy kupna sprzedaży będą przetwarzane przez okres, który wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości lub innych obowiązujących Sprzedawcę aktów prawnych, przez okres na jaki udzielono gwarancję na towar lub mogą w wyniku jego sprzedaży powstać w przyszłości obopólne roszczenia.
  • Dane osobowe zebrane w wyniku uzyskania zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych – do momentu wycofania takiej zgody.

§ 10 Pliki cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkownika za pośrednictwem których korzysta on z Serwisu, które umożliwiają:
  • dostosowanie zawartości stron Serwisu do potrzeb użytkowników oraz optymalizację korzystania ze stron Serwisu,
  • tworzenie statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu,
  • dostosowywanie działań marketingowych do potrzeb indywidualnego użytkownika,
  • zapewnienie należytego działania Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu wagimagazynowe.com.pl lub wagi-medyczne.pl.
 4. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies sesyjne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta z Serwisu lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie i analizowanie informacji dotyczących sposobu korzystania z Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające zachowanie w Serwisie wybranych przez użytkownika ustawień;
  • „reklamowe” pliki cookies umożliwiające personalizację treści reklamowych.
 6. W wypadku, gdy przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies, użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące tych plików. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi poprzez informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu cookies na jego urządzeniu końcowym.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu.
 9. Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając Twojej przeglądarki internetowej: Google Chrome:
  • Kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome" na pasku narzędzi
  • Wybierz „Ustawienia"
  • Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”
  • W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
  • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”
  • Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
  • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
  • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome.
  • Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.
 10. Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:
  • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
  • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
  • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
  • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
  • Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
  • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer
  • Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft dla Windows 7 oraz Windows Vista.
 11. Mozilla Firefox:
  • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
  • Wybierz panel „Prywatność”
  • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”
  • Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”
  • Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona
  • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox.
  • Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.
 12. Opera:
  • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”
  • W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”
  • W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”
  • Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”
  • Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”
  • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera.
  • Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.
 13. Safari:
  • Kliknij w ikonę ustawień, a następnie wybierz „Preferencje”
  • Wybierz panel „Prywatność”
  • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”
  • Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców”
  • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze”
  • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Safari
  • Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie firmy Apple.
 14. Wszystkie pozostałe przeglądarki:
  • W celu uzyskania informacji należy wejść do sekcji "Pomoc" w przeglądarce lub skontaktować się z producentem przeglądarki.
 15. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika lub instrukcji obsługi danego telefonu.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.
 2. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów objętych niniejszym Regulaminem strony mogą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy według właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Sprzedawca poinformuje przez umieszczenie na stronie głównej sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej serwisu internetowego przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu są realizowane stosownie do postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej serwisu internetowego w zakładce „Regulamin serwisu”, a także w siedzibie sprzedawcy.
Do góry
 • strona główna
 • mapa strony
 • wyślij e-mail