Zapraszamy Państwa do współpracy, oferujemy wysokiej jakości produkty, terminowe dostawy oraz konkurencyjne ceny.
Kontakt z nami: tel./fax: +48 12 263 73 27, tel.kom. 793 930 812, e-mail: biuro@e-promo.com.pl
>
Aktualnie znajdujesz się tutaj > Strona Główna / Program wagowy
Profesjonalny program wagowy do rejestracji, archiwizacji i wydruku danych ważenia na wagach pomostowych
dostępny w czterech wersjach, do wyboru w zależności od potrzeb

Program do obsługi wag
SmartScale

Program wagowy umożliwiający ważenie, zapis, segregację oraz wizualizację wykonanych pomiarów za pomocą podłączonej wagi. Oprogramowanie posiada wiele funkcji pozwalających na sprawniejsze zarządzanie produktem, pokazując na bieżąco stan wagi oraz informacje o dokonanych ważeniach. Program wagowy prowadzi ewidencję kontrahentów, produktów i pomiarów. Oprogramowanie jest zabezpieczone kluczem USB, który musi pozostawać w porcie USB przez cały czas korzystania z programu.

Prosta rejestracja danych ważenia i wydruk kwitu wagowego

Hasło do uruchomienia wersji DEMO: KPZ

350 zł netto
Wersja STANDARD

Podstawowe funkcjonalności umożliwiające wykonywanie ważeń, wydruk kwitu wagowego, archiwizacja danych, współpraca w jedną wagą.

750 zł netto
Wersja PROFFESIONAL

Wszystkie funkcjonalności wersji Standard oraz możliwość podłączenia programu do trzech wag w tym samym czasie, generowanie raportów dla dowolnych danych, obsługa programu z poziomu administrator i operator.

900 zł netto
Wersja PREMIUM

Podstawowe funkcjonalności umożliwiające wykonywanie ważeń, wydruk kwitu wagowego, archiwizacja danych, współpraca w jedną wagą.

1.200 zł netto
Wersja PREMIUM PLUS

Wszystkie funkcjonalności wersji Premium z możliwością obsługi kamer analogowych oraz IP, wykonywania zdjęć podczas zapisu ważenia oraz możliwością wydruku zdjęcia na kwicie ważenia.

100 zł netto

Port szeregowy RS 232 do mierników KPZ 52E-8, KPZ 52E-9-1, KPZ 51E-9-2, KPZ 56E-3

50 zł netto

Kabel miernik/komputer

Cennik ważny od 1 marca 2016r. Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23 % VAT

Porównanie funkcjonalności poszczególnych wersji programu
Funkcjonalność Wersja
STANDARD
Wersja
PROFFESIONAL
Wersja
PREMIUM
Wersja
PREMIUM PLUS
Ilość mierników wagowych obsługiwanych w tym samym czasie przez program 1 2 dowolna ilość dowolna ilość
Obsługa wszystkich typów mierników wagowych firmy KPZ
Połączenie z miernikiem wagowym za pomocą RS232 oraz TCP/IP (w zależności od modelu)
Zarządzanie danymi ważenia
Podstawowy tryb ważenia z podaniem danych kontrahenta, nazwy produktu i notatek
Możliwość tworzenia nowych trybów ważenia zawierających dane trybu podstawowego oraz dodatkowe dwa pola słownikowe i informacyjne
Możliwość tworzenia nowych trybów ważenia zawierających dowolną ilość danych (pól słownikowych i pól informacyjnych)
Możliwość tworzenia słowników danych wykorzystywanych podczas ważenia
Możliwość budowy dowolnej struktury danych
Profile użytkowników
Praca z programem na koncie użytkownika domyślnego (brak panelu logowania)
Obsługa użytkowników programu
Obsługa uprawnień użytkowników
Sieć
Praca w sieci
Obsługa kamer
Obsługa kamer (analogowych oraz IP) – podgląd kamer online oraz możliwość wykonywania zdjęć podczas zapisu ważenia
Automatyczne otwieranie okna podglądu kamer podczas otwarcia okna ważenia
Ważenie z funkcją zliczania elementów
Ważenie seryjne
Możliwość wykonania ważeń w seriach (seryjne ważenia)
Okno zarządzania seriami pomiarów
Lista ważeń
Dostęp do okna listy ważeń
Podgląd szczegółów danego ważenia na oknie listy ważeń
Możliwość edycji danych przypisanych do ważenia
Podgląd kwitu ważenia
Eksport kwitu ważenia do formatu pdf, rtf, jpeg
Możliwość usuwania ważeń na oknie listy ważeń
Przedstawienie wykonanych ważeń w postaci tabelarycznej oraz na wykresie
Eksport listy ważeń do pliku txt i csv
Eksport listy ważeń do formatu MS Excel
Zapis wykresu (listy ważeń) do formatu bmp
Wyszukiwarka ważeń
Możliwość filtrowania i sortowania elementów w tabelach
Podgląd historii zmian danego ważenia
Podgląd zdjęć z danego ważenia w oknie listy ważeń
Kwit wagowy
Funkcja automatycznego drukowania kwitu po zakończonym ważeniu
Wydruki w trybie graficznym i tekstowym
Możliwość drukowania logo na kwicie ważenia (w trybie graficznym)
Dwa tryby druku kwitu ważenia (automatyczny i na życzenie operatora wagi)
Narzędzie do zmiany wyglądu kwitów wagowych
Możliwość wydruku zdjęcia na kwicie ważenia
Generowanie raportów
Dostęp do generatora raportów
Eksport raportów do formatu pdf, rtf, jpeg, xls
Zapis szablonów raportów
Funkcja zmiany nazwy oraz usuwania szablonów raportów
Bezpieczeństwo danych
Narzędzie do archiwizowania bazy danych oraz przenoszenia konfiguracji na inny komputer
Funkcja zamykania aplikacji chroniona hasłem
Funkcja minimalizacji aplikacji chroniona hasłem
Licencja
Możliwość utworzenia tylko jednego zestawu danych licencyjnych
Możliwość utworzenia dowolnie wielu zestawów danych licencyjnych
Konsola SQL
Ogólne
Możliwość podawania wartości tary na oknie ważenia
Funkcja tarowania miernika wagowego (tylko dla wybranych modeli wag)
Funkcja zerowania miernika wagowego (tylko dla wybranych modeli wag)
Funkcja obsługi pamięci alibi (tylko dla wybranych modeli wag)
Możliwość wykonywania ważeń w trybie „PRINT” (tylko dla wybranych modeli wag)
Możliwość zmiany typu ważenia dla danej wagi na oknie ważenia
Wyszukiwarki przyrostowe dla słowników danych na oknie ważenia
Możliwość dodawania danych do słowników z poziomu okna ważenia
Możliwość zarządzania danymi słownikowymi (dodawanie, usuwanie, edycja)
Praca w trybie pełnoekranowym
Możliwość ustawienia separatora danych w eksportowanych plikach w formacie txt i csv
Możliwość zmiany wymiarów elementów na oknie ważenia
Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla wyświetlanych wartości na oknie ważenia
Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla jednostki masy na oknie ważenia
Wersja językowa: polska, angielska i niemiecka

GALERIA ZDJĘĆ

Zrzuty z ekranu programu do obsługi wagi magazynowych Smart Scale

Minimalne wymagania systemowe

dla zainstalowanie programu wagowego Smart Scale

  • Intel Pentium III lub odpowiednik
  • 512 MB RAM lub więcej
  • 50 MB dostępnej przestrzeni na dysku twardym
  • Napęd CD ROM lub DVD ROM
  • Jeden wolny port USB (licencja na podstawie sprzętowego klucza USB)
  • Monitor SVGA lub w wyższej rozdzielczości
  • Microsoft Windows 2000 lub nowszy (32 oraz 64 bit)